Pinjaman Perniagaan Tekun

Skim Pinjaman Kecil (SPK) dan Sederhana (SPS)

Jumlah pembiayaan sehingga RM50,000 (SPK) dan RM100,000 (SPS). Tempoh pinjaman sehingga 5 tahun (SPK) atau 10 tahun (SPS). Tempoh bayaran balik pinjaman adalah antara 6 bulan hingga 10 tahun.Tempoh pembiayaan tamat sehingga usia usahawan 65 tahun.

Tiga kaedah pembayaran balik iaitu (1) di kaunter Pejabat TEKUN (2) menerusi BSN, Maybank, Bank Rakyat, Agrobank dan Pos Malaysia atau (3) menerusi Cek Tertunda Tarikh.

Usahawan wajib membayar 4% pinjaman ke Sumbangan Tabung Pengurusan dan membuat simpanan sebanyak 5% daripada nilai pinjaman. Usahawan TEKUN akan mendapat perlindungan Insuran Plan Takaful Kemalangan Diri Berkelompok dan Plan Takaful Kredit.

Syarat Pinjaman

 • Syarikat peminjam mesti 100% hakmilik Bumiputera dan warganegara Malaysia
 • Berumur 18 – 60 tahun
 • Pemohon bukan seorang bankrap
 • Syarikat 100% hak milik Bumiputera dan warganegara Malaysia
 • Mempunyai lesen / permit / Daftar Perniagaan yang sah (SSM)
 • Mempunyai tempat / lokasi perniagaan yang khusus / berniaga secara bergerak (mobile)
 • Terlibat secara langsung dan separuh masa dalam perniagaan

Skim Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan sumber perkhidmatan kewangan untuk usahawan dan perniagaan kecil tersebut untuk bantu mereka memulakan atau mengembangkan perniagaan. Ia bertujuan untuk menggalakkan pembangunan ekonomi di kalangan orang-orang yang tidak mempunyai akses kepada pembiayaan dari bank kerana tidak memenuhi syarat-syarat ketat bank-bank komersil.

Pembiayaan Mikro berdasarkan model berasaskan kumpulan, di mana beberapa usahawan datang bersama-sama untuk memohon pinjaman sebagai satu kumpulan.

Butir-Butir Pinjaman Mikro Tekun

 • Pembiayaan skim pinjaman mikro (SKM) adalah dari RM 1,000 – RM 10,000
 • Tempoh pinjaman sehingga 10 tahun.
 • Sumbangan Pengurusan 4% setahun dan simpanan wajib 5% setahun.
 • Tempoh kelulusan dan penyaluran pinjaman dalam masa 30 hari .
 • Usahawan hanya dibenarkan untuk mendapatkan satu pinjaman dalam satu masa.
 • Wajib mengemukakan Kertas Rancangan Perniagaan (KRP).
 • Mengemukakan penyata akaun bank (3 bulan terakhir).

Syarat Kelayakan

 • Syarikat / perniagaan milik 100% Bumiputera.
 • Kelayakan permohonan bagi tempoh penubuhan dan operasi syarikat adalah melebihi 6 bulan beroperasi.
 • Keutamaan kepada Usahawan TEKUN sedia ada yang mempunyai prestasi perniagaan dan rekod bayaran balik yang baik ( pertimbangan juga boleh diberikan kepada pemohon yang bukan dari kalangan Usahawan TEKUN yang mempunyai prestasi perniagaan yang baik )
 • Semakan kredit wajib dilaksanakan
 • Had modal berbayar tidak melebihi RM 300,000
 • Wajib hadir Kursus Pengurusan Perniagaan.

Teman Tekun

Teman Tekun menggunakan konsep berkumpulan bagi menyediakan kemudahan pembiayaan. Peminjam membentuk kumpulan 5 orang ahli yang dan menghadiri seminar latihan asas Tekun serta menghadiri perjumpaan setiap minggu bersama pegawai Tekun yang akan memantau kemajuan perniagaan dan memberi nasihat.

Pakej Pembiayaan

Pembiayaan perniagaan sedia ada tidak melebihi RM50,000. Pembayaran balik dibuat secara mingguan. Tempoh bayaran balik sehingga 5 tahun. Caj Pengurusan Tekun 4% daripada nilai pembiayaan. Simpanan wajib 5% daripada nilai pinjaman. Peminjam diberi perlindungan Insuran Pembiayaan dan Insuran Hayat dan Kemalangan.

Syarat-Syarat Kelayakan

 • Mesti berstatus Bumiputera dalam linkungan umur 18 – 60 tahun. Sedang menjalankan perniagaan dengan lesen / permit / Daftar Perniagaan ( SSM ) yang sah.
 • Perniagaan mesti beroperasi dalam pejabat atau premis atau berniaga secara bergerak (mobile). Pemohon yang belum ada perniagaan tetapi mempunyai cadangan atau rancangan perniagaan usaha niaga yang berpotensi dan berdaya maju juga digalakkan memohon.

Leave a Comment