Surat Pinjaman Wang Dari Majikan

Jika anda terdesak dan perlukan sedikit wang atas urusan tertentu, boleh cuba hantar surat pinjaman wang dari majikan.

Tidak gerenti boleh dapat, tapi boleh cuba.

Contoh surat pinjaman wang daripada majikan

Berikut ialah contoh surah untuk membuat pinjaman yang anda boleh gunakan:

[Alamat Penulis]

[Poskod, Bandar]

[Email]

[Telefon]

[Tarikh]

[Alamat Majikan]

[Poskod, Bandar]

Tuan/Puan,

Per: Permohonan Pinjaman Wang

Dengan segala hormatnya saya, [Nama Penulis], bertugas sebagai [Jawatan] di [Nama Syarikat], ingin merujuk kepada perkara di atas.

Saya ingin memohon pinjaman wang sebanyak RM [jumlah pinjaman] daripada pihak Tuan/Puan sebagai majikan saya. Permohonan ini adalah berdasarkan keperluan mendesak saya untuk [tulis sebab memerlukan pinjaman, contohnya: menampung kos perubatan keluarga, menampung kos pendidikan anak-anak, menampung kos pembaikan rumah yang rosak, dll].

Saya berharap bahawa pihak Tuan/Puan dapat mempertimbangkan permohonan ini dan meluluskan pinjaman wang yang dikehendaki. Saya bersetuju untuk memulangkan jumlah pinjaman ini secara ansuran bulanan sebanyak RM [jumlah ansuran] selama [tempoh ansuran, contohnya: 12 bulan] bermula pada [tarikh mula ansuran]. Jumlah ansuran akan dipotong daripada gaji saya setiap bulan sehingga jumlah pinjaman dipulangkan sepenuhnya.

Saya juga bersetuju untuk mematuhi sebarang syarat dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak syarikat berkenaan dengan pinjaman wang ini. Saya akan memberikan sebarang dokumen atau maklumat yang diperlukan oleh pihak syarikat sebagai sokongan permohonan ini.

Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih atas pertimbangan Tuan/Puan terhadap permohonan saya ini. Saya berharap dapat mendapat maklum balas yang menggalakkan daripada pihak Tuan/Puan.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[Nama Penulis]

[Jawatan]

[Nama Syarikat]

Apa kebaikan pinjam duit dari majikan berbanding bank?

  1. Kadar faedah yang lebih rendah: Biasanya, majikan menawarkan kadar faedah yang lebih rendah berbanding bank. Ini bermakna anda akan membayar jumlah faedah yang lebih rendah sepanjang tempoh pinjaman.
  2. Kelulusan pinjaman yang lebih mudah: Berbanding bank, majikan lebih cenderung meluluskan pinjaman kepada pekerja mereka kerana mereka mempunyai hubungan yang lebih rapat dan memahami keadaan kewangan mereka. Ini menjadikan proses kelulusan pinjaman lebih cepat dan mudah.
  3. Pembayaran balik yang fleksibel: Majikan biasanya lebih fleksibel dalam hal pembayaran balik pinjaman. Anda mungkin dapat menyesuaikan tempoh pembayaran balik, jumlah ansuran bulanan, atau mengambil cuti bayaran jika menghadapi kesulitan kewangan.
  4. Tiada kos tambahan: Pinjaman dari majikan biasanya tidak melibatkan kos tambahan seperti yuran pemprosesan, yuran guaman, atau yuran penalti pra-pembayaran yang mungkin dikenakan oleh bank.
  5. Mempererat hubungan dengan majikan: Mengambil pinjaman dari majikan dapat membantu mempererat hubungan antara anda dan majikan anda. Ini mungkin memberi anda kelebihan dalam hal peluang kerjaya dan kenaikan gaji di masa depan.
  6. Perlindungan terhadap hutang: Dalam kes anda kehilangan pekerjaan, majikan mungkin lebih memahami dan memberi anda tempoh masa yang lebih panjang untuk membayar balik pinjaman berbanding bank.
  7. Privasi: Mengambil pinjaman dari majikan memastikan privasi kewangan anda tidak dikongsi dengan pihak ketiga seperti bank. Ini menjaga maklumat kewangan anda lebih terjamin.

Walaupun terdapat beberapa kebaikan pinjam dari majikan berbanding bank, sebelum membuat keputusan, pastikan untuk mempertimbangkan semua aspek pinjaman dan berbincang dengan majikan anda mengenai terma dan syarat yang ditawarkan.

Leave a Comment