Senarai Majikan

Majikan Kerajaan Pusat

 1. Jabatan Perdana Menteri
 2. Kementerian Kewangan
 3. Kementerian Pelajaran
 4. Kementerian Dalam Negeri  (KECUALI PDRM)
 5. Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan
 6. Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
 7. Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
 8. Kementerian Pengajian Tinggi
 9. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
 10. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
 11. Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
 12. Kementerian Pengangkutan
 13. Kementerian Pelancongan
 14. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
 15. Kementerian Pertahanan (KECUALI UGAT)
 16. Kementerian Kerja Raya
 17. Kementerian Kesihatan
 18. Kementerian Belia dan Sukan
 19. Kementerian Sumber Manusia
 20. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
 21. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 22. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 23. Kementerian Luar Negeri
 24. Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar
 25. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
 26. Jabatan Kastam Diraja M’sia

Leave a Comment