Cara Pengiraan Pinjaman Kereta Terpakai

Nak pakai kereta baru, tak mampu. Tapi anda boleh sahaja beli kereta second hand yang lebih murah. Cuma sebelum buat pinjaman, belajar dahulu cara pengiraan pinjaman kereta terpakai.

Bagaimana cara pengiraan pinjaman kereta terpakai?.

Formula untuk mengira pinjaman kereta terpakai adalah seperti berikut:

Pinjaman = Harga Kereta – Deposit

Bayaran Bulanan = (Pinjaman x Kadar Faedah) / (1 – (1 + Kadar Faedah) ^ -Tempoh Pinjaman)

Di mana:

Harga Kereta = Harga pasaran kereta terpakai
Deposit = Jumlah wang yang dibayar sebagai deposit
Pinjaman = Jumlah wang yang dipinjam
Kadar Faedah = Kadar faedah pinjaman
Tempoh Pinjaman = Tempoh pinjaman dalam tahun

Contoh:

Harga Kereta = RM50,000
Deposit = RM10,000
Pinjaman = RM40,000
Kadar Faedah = 3%
Tempoh Pinjaman = 5 tahun

Bayaran Bulanan = (RM40,000 x 0.03) / (1 – (1 + 0.03) ^ -5) = RM719.04

Jadi, bayaran bulanan untuk pinjaman kereta terpakai ini adalah RM719.04.

Ada contoh cara kira pinjaman dan bayaran bulanan kereta terpakai?

Contoh lain bagi pengiraan pinjaman dan bayaran ansuran bulana kereta terpakai adalah seperti berikut:

Harga kereta terpakai: RM50,000
Tempoh pinjaman: 5 tahun
Kadar faedah: 3.5% setahun

Jumlah pinjaman: RM50,000
Faedah setahun: RM1,750 (RM50,000 x 3.5%)
Faedah bulanan: RM145.83 (RM1,750 ÷ 12)
Jumlah bayaran bulanan: RM937.50 (RM50,000 ÷ 60 + RM145.83)
Jumlah bayaran keseluruhan: RM56,250 (RM937.50 x 60)

Jadi, jika anda meminjam RM50,000 untuk kereta terpakai dengan tempoh pinjaman 5 tahun dan kadar faedah 3.5% setahun, anda perlu membayar RM937.50 setiap bulan selama 5 tahun.

Jumlah bayaran keseluruhan adalah RM56,250.

Apa beza pinjaman kereta terpakai dan kereta baru?

Beza pinjaman kereta baru dan terpakai adalah berdasarkan jenis kereta yang ingin anda beli dan pembiayaan yang diperlukan. Berikut adalah beberapa perbezaan utama antara pinjaman kereta baru dan terpakai:

  1. Harga kereta: Kereta baru biasanya lebih mahal berbanding kereta terpakai. Oleh itu, jumlah pinjaman yang diperlukan untuk membeli kereta baru juga akan lebih tinggi daripada pinjaman untuk kereta terpakai.
  2. Tempoh pinjaman: Tempoh pinjaman untuk kereta baru biasanya lebih lama berbanding kereta terpakai. Bank dan institusi kewangan biasanya menawarkan tempoh pinjaman sehingga 9 tahun untuk kereta baru, manakala tempoh pinjaman untuk kereta terpakai mungkin lebih pendek, bergantung kepada usia kereta.
  3. Kadar faedah: Kadar faedah pinjaman kereta mungkin berbeza antara kereta baru dan terpakai. Kadar faedah untuk pinjaman kereta baru biasanya lebih rendah berbanding pinjaman kereta terpakai. Ini kerana risiko yang lebih tinggi yang dikaitkan dengan kereta terpakai, seperti nilai susut, masalah mekanikal, dan sebagainya.
  4. Penilaian kereta: Sebelum bank atau institusi kewangan menawarkan pinjaman untuk kereta terpakai, mereka akan memeriksa keadaan kereta dan menilai harganya. Ini tidak perlu dilakukan untuk kereta baru, kerana harganya sudah ditetapkan oleh pengeluar.
  5. Insurans: Untuk kereta baru, insurans penuh (comprehensive) biasanya diperlukan, manakala untuk kereta terpakai, jenis insurans yang diperlukan mungkin berbeza bergantung kepada usia dan keadaan kereta.
  6. Kos penyelenggaraan: Kos penyelenggaraan bagi kereta baru biasanya lebih rendah berbanding kereta terpakai, kerana kereta baru belum mengalami sebarang masalah mekanikal atau keausan. Ini mungkin mempengaruhi jumlah pinjaman yang anda perlukan, kerana anda perlu mengambil kira kos penyelenggaraan semasa memohon pinjaman kereta.

Leave a Comment