Cara Pengiraan Peratus Pinjaman Peribadi

Maklumat berkenaan peratus pinjaman peribadi adalah penting kerana ia menentukan berapa banyak amaun yang anda perlu bayar untuk pinjaman anda.

Bagaimana cara pengiraan peratus Pinjaman Peribadi?

Peratus pinjaman peribadi biasanya dikira berdasarkan jumlah ansuran bulanan yang anda perlu bayar, bukan jumlah pinjaman keseluruhan.

Untuk mengira peratus pinjaman peribadi berdasarkan ansuran bulanan, gunakan formula ini:

Peratus Pinjaman Peribadi = (Ansuran Bulanan / Jumlah Pendapatan Bersih) x 100

Contoh pengiraan: Jika ansuran bulanan anda adalah RM1,000 dan jumlah pendapatan bersih anda adalah RM5,000 sebulan, peratus pinjaman peribadi anda adalah:

Peratus Pinjaman Peribadi = (1,000 / 5,000) x 100 = 20%

Peratus ini menunjukkan bahagian pendapatan anda yang digunakan untuk membayar ansuran pinjaman peribadi setiap bulan.

Ada contoh pengiraan peratus dan bayaran bulanan pinjaman peribadi?

Contoh pengiraan peratus dan bayaran ansuran bulanan adalah seperti berikut:

Jumlah pinjaman: RM10,000
Tempoh bayaran balik: 5 tahun (60 bulan)
Kadar faedah: 6% setahun

Langkah 1: Kira jumlah faedah setahun
RM10,000 x 6% = RM600

Langkah 2: Kira jumlah faedah bulanan
RM600 ÷ 12 bulan = RM50

Langkah 3: Kira jumlah bayaran bulanan
Jumlah bayaran bulanan = (Jumlah pinjaman + Jumlah faedah) ÷ Tempoh bayaran balik
= (RM10,000 + RM600) ÷ 60 bulan
= RM166.67

Jadi, peratus pinjaman peribadi adalah 6% setahun dan jumlah bayaran bulanan adalah RM166.67 selama 5 tahun.

Apa perlu buat kalau dah tahu cara kira peratus pinjaman peribadi?

Jika anda sudah tahu cara mengira peratus pinjaman peribadi, anda perlu memastikan bahawa anda mampu untuk membayar hutang itu nanti.

Anda juga perlu memastikan bahawa anda memahami sepenuhnya kontrak yang anda tandatangani dan bagaimana ia akan memberi impak pada kewangan anda pada masa akan datang.

Leave a Comment