Cara Pengiraan Bayaran Bulanan Syarikat Pinjaman Berlesen

Sebelum meminjam, anda perlu tahu cara pengiraan bayaran bulanan syarikat pinjaman berlesen terlebih dahulu. Ini boleh membantu anda membuat keputusan yang tepat tentang sama ada anda mahu mengambil pinjaman atau tidak.

Bagaimana cara pengiraan bayaran bulanan syarikat pinjaman berlesen?

Formula untuk mengira bayaran bulanan syarikat pinjaman berlesen adalah seperti berikut:

Bayaran Bulanan = (Jumlah Pinjaman x Kadar Faedah Tahunan) / (1 – (1 + Kadar Faedah Tahunan)^-Tempoh Pinjaman)

Contohnya, jika seseorang meminjam RM10,000 dengan kadar faedah tahunan 5% untuk tempoh 5 tahun, maka bayaran bulanan akan dihitung seperti berikut:

Bayaran Bulanan = (RM10,000 x 0.05) / (1 – (1 + 0.05)^-5)
= RM188.71

Jadi, bayaran bulanan untuk pinjaman tersebut adalah sebanyak RM188.71.

Ada contoh lain bagi pengiraan bayaran bulanan syarikat pinjaman berlesen?

Contoh pengiraan yang lain bagi bayaran bulanan syarikat pinjaman berlesen adalah seperti berikut:

Jumlah pinjaman: RM10,000
Tempoh bayaran balik: 2 tahun (24 bulan)
Kadar faedah: 10% setahun

Langkah 1: Kira jumlah faedah setahun
RM10,000 x 10% = RM1,000

Langkah 2: Kira jumlah faedah bulanan
RM1,000 ÷ 12 bulan = RM83.33

Langkah 3: Kira jumlah bayaran bulanan
Jumlah bayaran bulanan = (jumlah pinjaman + jumlah faedah) ÷ tempoh bayaran balik
= (RM10,000 + RM1,000) ÷ 24 bulan
= RM458.33

Jadi, bayaran bulanan untuk pinjaman RM10,000 dengan tempoh bayaran balik 2 tahun dan kadar faedah 10% setahun adalah RM458.33.

Apa perlu buat kalau dah tahu cara kira bayaran bulanan syarikat pinjaman berlesen?

Jika anda sudah tahu cara mengira bayaran bulanan syarikat pinjaman berlesen, anda perlu mengira komitmen bayaran bulanan yang anda perlu bayar untuk pinjaman berlesen tersebut.

Anda juga perlu memastikan bahawa anda mempunyai cukup wang untuk membayar bayaran bulanan tersebut.

Sila pastikan anda mematuhi semua terma dan syarat yang ditetapkan oleh syarikat pinjaman berlesen tersebut.

Leave a Comment