Cara Pengiraan Bayaran Bulanan Pinjaman Perumahan

Bayaran bulanan pinjaman perumahan adalah jumlah yang anda perlu bayar setiap bulan kepada pihak bank. Anda perlu bayar balik pinjaman anda dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Dengan mengetahui cara kira bayaran bulanan housing loan ini, ia akan membantu anda mengira berapa banyak wang yang anda perlukan untuk membayar balik pinjaman anda.

Bagaimana cara pengiraan bayaran bulanan pinjaman perumahan?

Formula untuk mengira bayaran bulanan pinjaman perumahan adalah seperti berikut:

Bayaran Bulanan = (Jumlah Pinjaman x Kadar Faedah Bulanan) / (1 – (1 + Kadar Faedah Bulanan) ^ (-Tempoh Pinjaman))

Di mana:

– Jumlah Pinjaman adalah jumlah wang yang dipinjam
– Kadar Faedah Bulanan adalah kadar faedah tahunan yang dikira sebagai kadar bulanan (biasanya dibahagikan dengan 12)
– Tempoh Pinjaman adalah tempoh dalam tahun untuk melunaskan pinjaman

Ada contoh pengiraan bayaran bulanan pinjaman perumahan?

Contoh:

Jumlah Pinjaman: RM200,000
Kadar Faedah Bulanan: 4% (0.04/12)
Tempoh Pinjaman: 20 tahun

Bayaran Bulanan = (200,000 x 0.04/12) / (1 – (1 + 0.04/12) ^ (-20 x 12))
= RM1,265.79

Jadi, bayaran bulanan untuk pinjaman perumahan ini adalah RM1,265.79.

Ada contoh pengiraan dan ansuran bulanan yang lain?

Contoh pengiraan bayaran bulanan pinjaman perumahan yang seterusnya adalah seperti berikut:

Jumlah pinjaman: RM300,000
Tempoh pinjaman: 30 tahun (360 bulan)
Kadar faedah: 4.5% setahun

Formula untuk mengira bayaran bulanan pinjaman perumahan:

Bayaran bulanan = [Jumlah pinjaman x Kadar faedah / 12 bulan] / [1 – (1 + Kadar faedah / 12 bulan) ^ -tempoh pinjaman dalam bulan]

Bayaran bulanan = [300,000 x 0.045 / 12] / [1 – (1 + 0.045 / 12) ^ -360]

Bayaran bulanan = RM1,520.06

Jadi, bayaran bulanan pinjaman perumahan adalah sebanyak RM1,520.06.

Apa perlu buat kalau dah tahu cara kira bayaran bulanan pinjaman perumahan?

Jika anda sudah tahu cara mengira bayaran bulanan pinjaman perumahan, anda perlu mengira jumlah pinjaman yang anda perlukan.

Anda juga perlu mengira kadar faedah yang berkenaan, dan mengira jumlah bayaran bulanan yang perlu dibayar.

Sila pastikan bahawa anda mempunyai cukup wang untuk membayar bayaran bulanan tersebut.

Leave a Comment